About vnwildman

Profile:

Name: Trần Ngọc Quân.
Gender: Male.
Location: Vietnam.
GnuPG Sign: 0x008C0BD6.
My blog: http://smallsoftware.blogspot.com/ (Vietnamese only).
Language: English, Chinese, Esperanto.
PC language: C, C++, PHP.
Favorites: Develop software, reading books, flowers.

My contributions:

My projects:

Favorite books:

 • How to Stop Worrying and Start Living - Dale Carnegie
 • How to Win Friends and Influence People - Dale Carnegie
 • The 7 Habits Of Highly Effective Teens - Sean Covey
 • The 80/20 Principle - Richard Koch
 • World is Flat - Thomas L. Freedman
 • Who Moved My Cheese? - Spencer Johnson , M.D.
 • YES OR NO - Spencer Johnson , M.D.
 • One minute for yourself - Spencer Johnson , M.D.
 • The road ahead - Bill Gate
 • Never Be Lied To Again - David J. Lieberman
 • OUTLIERS | THE STORY OF SUCCESS - Malcolm Gladwell
 • the Tipping Point - Malcolm Gladwell
 • 50 việc cần làm ở tuổi 20 - Akihiro Ankatani – NXB trẻ 2004
 • Ping - Vượt khỏi ao tù - Stuart Avery Gold - NXB Trẻ 2005
 • Cội nguồn cảm hứng - Nguyễn Trần Bạt - NXB Hội nhà văn 2005
 • Cải cách và sự phát triển - Nguyễn Trần Bạt - NXB Hội nhà văn 2005
 • Văn hóa & Con người - Nguyễn Trần Bạt - NXB Hội nhà văn 2005
 • Anyway - The Paradoxical Commandments-10 nghịch lý của cuộc sống - Kent M. Keitha Ph.D.. - NXB trẻ
 • Chicken Soup For The Surviving Soul - Vượt Lên Nghịch Cảnh - Hạt Giống Tâm Hồn (Tập 18) - Jack Camfield. Mark Victor Hansen. - Nxb Văn Hoá Sài Gòn
 • Chicken Soup For The Single's Soul - Khi Bạn Chỉ Có Một Mình (Tập 16)- Nxb Văn Hoá Sài Gòn
 • Cuộc sống tươi đẹp - Og Mandino
 • Hồi ký Trần Quang Cơ